Konkurss festivalil “Avatud mänguväljad” 2019 osalemiseks ja uus koolitusprogramm

 

Tallinna Linnamuuseum ja Elamusõppe labor MTÜ kutsub osalema Tallinna, Tartu ja Rakvere ning nende lähiümbruses asuvaid muuseume ja teisi lapsesõbralikke asutusi laste ja noorte muuseumifestivali “Avatud mänguväljad” põhiprogrammi konkursil.

Festivali eesmärkideks on soodustada kvaliteetset perekeskset vaba aja veetmist kultuuriasutustes ning toetada muuseumihariduse arendamist. „Avatud mänguväljade“ raames ootavad muuseumid lapsi ja noori avama ühise peateema kaudu oma näitusi. Selleaastase teema “KEERUTA JA LENNUTA” inspiratsiooniks on laulu- ja tantsupeo kultuuriaasta.

 

Keeruta ja lennuta _ERM_Karin Pai

“Avatud mänguväljad” Eesti Rahva Muuseumis 2018. Foto Karin Pai

 

2019. aastal kaasneb festivali ettevalmistamisega Tallinna Linnamuuseumi eestvedamisel põhjalik muuseumiõpet käsitlev koolitus, mis kestab aasta vältel. Koolitus on festivali mängujuhiste koostajatele tasuta. Festivalil ja koolitusel osalemiseks täida palun ANKEET, kust leiad ka osalemistingimused.

 

1. koolituspäev

11. märts kell 11–17 Tallinna Linnamuuseumis

Õppimine muuseumis – grupp, meetodid, keskkond. Triin Siiner ja Sireli Uusmaa

Festivali teema “Keeruta ja lennuta” tutvustus. Jelena Tšekulajeva

 

Mängujuhiste koostajate kodutöö – mängujuhise eesmärk ja ideekavand.

Esimene rühmatöö ajavahemikus 18.–30.03 – eesmärkide tutvustamine ja ideekavandite üle arutamine

 

2. koolituspäev

15. aprill kell 11–17 Tallinna Linnamuuseumis

Õppimine mängides. Sireli Uusmaa ja Jane Meresmaa-Roos

Mängujuhise koostamise reeglid. Jelena Tšekulajeva

Emotsioonid muuseumis. Kokkuvõte konverentsist „Connected Audience Conference 2019. The Role of Emotions in Museum and Cultural Experiences“ Jelena Tšekulajeva ja Jane Meresmaa-Roos

 

Kodune töö mängujuhiste koostajatele – mängud ja tegevused lähtuvalt ideekavandist, mängujuhise stsenaarium. Mõelda sõnastusele.

Teine rühmatöö (ajavahemikus 15.–28.04): stsenaariumite ja mängude läbitöötamine

 

3. koolituspäev

6. mai kell 11–17 Eesti Rahva Muuseumis

Tegevuste ja ülesannete sõnastus. Visualiseerimine – kuidas rääkida lugu visuaalselt. Kati Orav.

 

Kolmas rühmatöö (ajavahemikus 13.–31.05): illustratsioonide kirjelduste/visandite lisamine, fotomaterjalide lisamine. Sõnastuse täpsustamine.

 

10 juunil toimub jätkukohtumine mängujuhiste koostajatele. Vajadusel järgneb sellele ka rühmatöö (ajavahemikus 15.–30.06) selleks, et 30. juuniks oleks lõplik tekst ja illustratsioonide kirjeldused paigas.

Augusti lõpus toimub muuseumipedagoogide suvekool ning 23.–24. septembril Eesti Muuseumide Festival Narvas muuseumihariduse teemal. Seega selleks ajaks koolitusi pole planeeritud.

 

4. koolituspäev

7. oktoober kell 11–17. Toimumiskoht täpsustamisel

Esinemisoskus ja hääl. Mihkel Kangur

Tagasiside ja juhtumi analüüs. Lihtsad viisid, kuidas õppida reaalsetest juhtumitest. Triin Siiner

 

5. koolituspäev

11. november kell 11–17 Tallinna Linnamuuseumis

Festivali kokkuvõte, statistilised andmed ja tagasiside. Jelena Tšekulajeva, Karin Pai

Teater ja õppimine. Jane Meresmaa-Roos

 

… ja 2020 uuele ringile. Teemad selguvad!

*Kavas võib esineda muudatusi.

 

Ankeeti saab täita kuni 1. märtsini 2019. 
Saada ankeedi link julgelt edasi neile, kellele võib festivalil osalemine huvi pakkuda!
Küsimuste puhul palun pöördu projektijuhi poole.

 

Ootame festivali toetama Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali, Tallinna Kodurahuprogrammi, Tallinna Kesklinna Valitsust, Tartu Kultuurkapitali, omavalitsusi ja teisi uusi sponsoreid!

Tervitades,

Jelena Tšekulajeva

“Avatud mänguväljade” projektijuht

 

Elamusõppe labor MTÜ

tel. 5544849

e-post: elamusoppe@gmail.com

www.avatudfestival.ee

 

Tallinna Linnamuuseum

www.linnamuuseum.ee

Toetajad: